Tổ chức Tết Trung thu năm 2019
05/09/2019 09:50:35 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2019.


Trẻ em là con cán bộ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Thu Hương

Theo đó, UBND giao các sở, ban,  ngành, tổ chức chính trị -xã hội và UBND các huyện, thành phố tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí cho trẻ em gắn với bản sắc văn hóa dân tộc nhằm thu hút trẻ em tham gia, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; vận động các tổ chức, cá nhân tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong gia đình chính sách, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lũ và ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tăng công  tác  thanh  tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịpTết Trung thu năm 2019; phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việcvận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em;hướng dẫn người dân và trẻ em lựachọn thực phẩm, đồ chơi an toàn trong dịp Tết Trung thu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 cho trẻ em trong các trường mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động trong năm học mới thiết thực và vui tươi.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịpTết Trung thu năm 2019 trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong gia đình chính sách, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lũ và ảnh hưởng bởi thiên tai.
PV
  • Số người online: 305
  • Số lượt truy cập: 1814517
  • Số lượt truy cập tuần: 22464
  • Số lượt truy cập tháng: 111405