Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 73, trách nhiệm không của riêng ai
08/10/2019 00:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trước  thực trạng tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi còn thấp, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn hạn chế. Cơ sở vật chất và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các nhóm, lớp trẻ dưới 5 tuổi còn  thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác xã hội hóa giáo dục mầm non có mặt còn hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các cháu từ 24 - 36 tháng tuổi được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường mần non Công Đa.

Quan điểm và mục tiêu Nghị quyết hướng tới nhằm phát triển giáo dục mầm non, tập trung huy động trẻ đi nhà trẻ, giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai của tỉnh. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện thắng lợi, trách nhiệm không của riêng ai mà đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường huy động trẻ đi nhà trẻ; xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ; tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ…

Thực hiện Nghị quyết, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc, các ủy viên cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh chỉ đạo, sâu sát cơ sở được phân công theo dõi, phụ trách; sự chú trọng vào cuộc của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục đều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ đưa trẻ đi nhà trẻ; tập trung rà soát cơ sở vật chất tại các nhóm trẻ, trường mầm non, lồng ghép các nguồn vốn, vận động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất…Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tổ chức nhiều hội nghị bàn biện pháp huy động trẻ đi nhà trẻ, thống nhất phân công, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức thành viên thực hiện từ việc vận động tuyên truền, vận động xã hội hóa kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm trẻ đến việc giám sát thường xuyên về tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các điểm nhóm trẻ, nhà trẻ trên địa bàn tỉnh.

Trường Mầm non xã Công Đa, huyện Yên Sơn là trường thuộc xã vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn nhưng được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như nhà trường và Nhân dân vào cuộc, hưởng ứng tích cực đưa trẻ đi nhà trẻ. Theo bà Lê Thị Hà, Hiệu Trưởng trường Mầm non, tinh thần phụ huynh rất ủng hộ trong việc đưa con em trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp, hết tháng 9/2019, tỷ lệ xã huy động đạt 37%, trong đó tỷ lệ của tỉnh đạt 32,3%, (mục tiêu nghị quyết đến năm 2020 tỷ lệ trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh đi nhà trẻ  đạt trên 30%...), gửi gắm con em, phụ huynh rất yên tâm và tin tưởng nhà trường.

Cũng theo lời bà Hà, đội ngũ giáo viên của trường gồm 30 người, 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 98% đạt trình độ trên chuẩn, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, hăng say, yêu nghề, tin tưởng vào sự chỉ đạo của nhà trường; công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, đầu năm học nhà trường đã huy động xây dựng được 03 phòng học ( 02 phòng học bán kiên cố, 01 phòng lắp ghép), 01 nhà bếp, 02 nguồn nước giếng khoan và nhiều đồ dùng trang thiết bị trong lớp, như bàn ghế học sinh, ti vi, máy lọc nước, giường nằm…trị giá trên một tỷ đồng.

Có được những kết quả bước đầu trên, chứng minh rằng, Nghị quyết của tỉnh, Đảng bộ đã và đang đi vào cuộc sống, từ thành thị đến những vùng sâu, vùng xa đều tích cực hưởng ứng thực hiện, gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tuyên tuyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  Vận động Nhân dân có điều kiện mở thêm trường mầm non, nhóm trẻ tư thục đạt tiêu chẩn quy định, góp phần tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đặc biệt là các cháu nhỏ từ 3 đến 36 tháng tuổi, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cả nước nói chung.

 

                                                                   Hà Thị Thu Hiền

  • Số người online: 257
  • Số lượt truy cập: 1749679
  • Số lượt truy cập tuần: 29619
  • Số lượt truy cập tháng: 46589