Công an xã - lực lượng trực tiếp giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
09/10/2019 15:45:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực tế đã khẳng định Công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân nhất, nắm tình hình nhanh nhất và giải quyết tốt tình hình về an ninh, trật tự(ANTT)ngay tại cộng đồng dân cư. Luật Công an nhân dân đã quy định Công an xã là một cấp trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Điều đó chứng tỏ Công an xã là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Công an xã Hùng Lợi và Công an huyện Yên Sơn tuyên truyền pháp

luật tại thôn Nà Mộ, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh lực lượng Công an xã tỉnh ta đã được tăng cường và nâng cao năng lực, chất lượng công tác. Tất cả các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, tổ nhân dân, thôn, xóm đều có Ban Công an và Công an viên trực tiếp thực thi pháp luật. Công an xã được tập huấn nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, hiểu biết xã hội, giải quyết công việc thấu tình đạt lý, từ đó là chỗ dựa tin cậy cho quần chúng nhân dân và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an xã đã phát huy vai trò xung kích giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết từ 75% - 80% số vụ việc xảy ra theo đúng thẩm quyền; phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp quả tang. Chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn và các tổ chức, đoàn thể của xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân như: Luật cư trú, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng, chống ma tuý, Luật phòng cháy, chữa cháy… và các văn bản pháp luật, quy định của địa phương về ANTT nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác và tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của nhân dân.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình và quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma tuý, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Giữ vững vai trò là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, lực lượng Công an xã đã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những phẩn tử xấu, những đối tượng vi phạm pháp luật. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng Công an xã đã nắm vững mọi hoạt động của những đối tượng hình sự để có những biện pháp ngăn chặn làm vô hiệu hoá các hoạt động vi phạm pháp luật như: gọi hỏi, răn đe, giáo dục thông báo cho nhân dân các hình thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Vân động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tổ chức cho 100% các hộ dân tại địa phương ký cam kết không vi phạm pháp luật. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", tới đây Công an xã sẽ được chính quy hóa, tăng cường sức mạnh, đảm bảo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân cư.

Hàng năm qua phân loại Ban Công an xã toàn tỉnh có từ 80 đến 85% Ban Công an xã, thị trấn đạt loại khá trở lên, không có yếu kém.

Từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có 62 lượt tập thể và 345 cá nhân Công an xã được các cấp khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", lực lượng Công an xã đã và đang nỗ lực, phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trần Thái

 

 

 

 

  • Số người online: 383
  • Số lượt truy cập: 1082283
  • Số lượt truy cập tuần: 5371
  • Số lượt truy cập tháng: 5371