Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
19/12/2019 14:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 19/12, Ban chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL).

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò của công tác PBGDPL được nâng lên. Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ.

Số lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và địa phương, phù hợp với từng đốitượng, địa bàn.

Hình thức PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, thiết thực. Nguồn tài chính cho công tác PBGDPL được tăng cường. Ngày pháp luật hàng năm được triển khai sâu rộng, thiết thực hiệu quả. Hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được tăng cường; tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương.

Nhờ việc triển khai tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm. Năm 2018, tổng số vụ việc vi phạm phát hiện 6.623.670 vụ việc, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018 đã có 8.805/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 79%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh công tác PBGDPL trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ công tác của từng ngành, lĩnh vực, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ để tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác PBGDPL; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, linh hoạt, khả thi phù hợp với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL, bảo đảm ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần có một cách nhìn toàn diện, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế, đúc rút các bài học kinh nghiệm của cả chặng đường 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32, từ đó xác định chính xác, đầy đủ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này trong giai đoạn mới.

Các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường, đổi mới toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác PBGDPL. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới trong phạm vi quản lý. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật phải bám sát nhu cầu thực tiễn xã hội và tập trung giải quyết những vấn đề nóng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý. Các tỉnh biên giới phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành có liên quan trong xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng giáp biên, bảo đảm an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chủ quyền biển đảo.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát các quy định về ngân sách dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để từ đó có giải pháp, hướng dẫn cụ thể về bố trí kinh phí đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn quốc.

PV

 

 

  • Số người online: 1149
  • Số lượt truy cập: 9068970
  • Số lượt truy cập tuần: 86172
  • Số lượt truy cập tháng: 826631