Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025
04/12/2019 11:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

 

Cán bộ Trại Giống gà Ỷ La (TP Tuyên Quang) tiêm phòng cho đàn gà giống trước khi xuất bán. Ảnh: Tuấn Hùng

Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện cho việc xây dựng các cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, đặc biệt là các biến chủng, chủng vi rút mới, nguy hiểm.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung chính: Phân vùng nguy cơ để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh CGC (Theo Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 của Thủtướng Chính phủ); Giám sát dịch bệnh; Xử lý ổ dịch; Tiểm vắc xin phòng bệnh; Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống; Kiểm soát giết mổ gia cầm; Kiểm soát ấp nở gia cầm; Vệ sinh tiêu độc khử trùng; Xây dựng cơ sở, vùng và chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh CGC; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh CGC trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh CGC có hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống bệnh CGC trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, giám sát, báo cáo diễn biến tình hình bệnh CGC đề xuất kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh CGC. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh CGC theo quy định. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung và thường xuyên phản ánh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh CGC ở người trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh CGC ở người có hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác điều trị dự phòng cho những người bị phơi nhiễm bệnh CGC.

Các sở, ngành: Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường; Công  an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng Chăn nuôi và Thú y; Y tế; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh CGC cho động vật và người; xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống CGC ở người và động vật để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phòng, chống có hiệu quả bệnh CGC trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn quản lý. Chủ động bố trí một phần ngân sách cấp huyện cho các nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của cấp huyện. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra; bố trí địa điểm tiêu hủy gia cầm bệnh theo đề nghị của cơ quan Thú y. Xử lý nghiêm theo Luật Thú y đối với các tổ chức, cá nhân không tổ chức, thực hiện tiêm phòng và các quy định về phòng, chống dịch bệnh để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh CGC trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đến cơ sở; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh CGC trên địa bàn.Thống kê chi tiết đến từng trang trại, hộ chăn nuôi số lượng từng loại gia cầm; cập nhật thường xuyên biến động đàn gia cầm từ các thôn, bản, tổ dân phố  (gọi chung là cấp thôn) để xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh CGC theo quy định. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch tiêm phòng bệnh CGC chi tiết đến từng thôn (xóm, bản, tổ nhân dân); huy động lực lượng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. Giao trách nhiệm cho Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân thực hiện thống kê, theo dõi biến động đàn gia cầm trên địa bàn; Tổ chức họp dân, quán triệt Kế hoạch tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ gia cầm trong việc quản lý, phòng, chống bệnh CGC; tổ chức thực hiện tiêm phòng tại địa bàn được giao quản lý theo Kế hoạch.

UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh CGC để phát triển chăn nuôi bền vững.

PV

 

 

 

  • Số người online: 288
  • Số lượt truy cập: 1814460
  • Số lượt truy cập tuần: 22407
  • Số lượt truy cập tháng: 111348