Chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020
10/12/2019 11:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban Mặt trậnTổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về chăm lo, trợ giúp xã hội dịpTết Nguyên đánCanh Tývà giáp hạt năm 2020.

Bà con nhân dân xã Minh Dân (Hàm Yên) nhận quà Tết từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Ngọc Hưng

Theo đó, để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, đảm bảo không người dân nào bị đói, không có Tết, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm chắc tình hình đời sống gia đình chính sách người có công, gia đình chính sách xã hội còn khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình gặp tai nạn rủi ro, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu, vùng xa; chủ động bố trí ngân sách địa phương từ nguồn bảo đảm xã hội để hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rà soát, xác định và nắm chắc số hộ gia đình, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Canh  Tý và giáp hạt đầu năm 2020; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động huy động nguồn lực của cộng đồng, địa phương để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không có hộ dân nào bị thiếu đói, không có Tết. Trường hợp vượt quá khả năng ngân sách của địa phương, UBND các huyện, thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh( qua Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội) để xem xét,hỗ trợ bổ sung theo quy định.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người đều có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; thực hiện việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Phối hợp Hội Người cao tuổi rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, nhắc nhở gia đình có người tâm thần quản lý tốt đối tượng, không để người tâm thần đi lang thang, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên rà soát những người lang thang, ăn xin trên địa bàn, có biện pháp thu thập thông tin, liên hệ với gia đình, địa phương nơi người lang thang, người xin ăn cư trú để phối hợp tuyên truyền, vận động và đưa người lang thang, người xin ăn về nơi cư trú; đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có dấu hiệu chăn dắt người xin ăn, người khuyết tật (nếu có). Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; duy trì quản lý, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đối với người nghiện ma túy;quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thăm hỏi, động viên người nghiện của địa phương đang cai nghiện tại Cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cứu đói, quản lý, cấp phát quà tết, hàng từ thiện nhân đạo và chi trả các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách trợ giúp xã hội tại các đơn vị, xã, phường, thị trấn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với các quy định của pháp luật. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối với các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có).

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất để lãnh đạo UBND tỉnh thăm, tặng quà trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh  Tý. Hướng dẫn, đôn đốc huyện, thành phố thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói lương thực trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khác trước Tết Nguyên đán. Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghiện ma túy đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện nhân đạo đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với các gia đình chính sách người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói,góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

PV

  • Số người online: 223
  • Số lượt truy cập: 4481411
  • Số lượt truy cập tuần: 76444
  • Số lượt truy cập tháng: 590782