Tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020
13/12/2019 11:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện, thành phố về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh và thành phố Tuyên Quang

tham gia hưởng ứng " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Thanh Xuân

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo và giao UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân hiểu ý nghĩa và tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng, mục đích ý nghĩa của “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tác động của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinhtế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020. Việc tổ chức "Tết trồng cây" phải thiết thực hiệu quả, không phô trương hình thức; phát động các Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang, Trường học và nhân dân tích cực tham gia thực hiện "Tết trồng cây", trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Bố trí địa điểm và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí một điểm trồng cây tập trung để tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Canh Tý năm 2020; sau khi trồng, các địa phương phải kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, bảo vệ và thực hiện chăm sóc để cây trồng sinh trưởng tốt, tránh cách làm hình thức gây lãng phí.

Các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan, Đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện "Tết trồng cây"Xuân Canh  Tý trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời về"Tết trồng cây"Xuân Canh Tý và việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố để lựa chọn địa điểm thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Canh Tý của tỉnh,  Tổ chứcthực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 9155/CT-BNN-TCLN  ngày 06/12/2019 về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020; chủ độngtriển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2019-2020; hướng dẫn cácBan, Ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt "Tết trồng cây" Xuân Canh Tý năm 2020, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuấtkhen thưởng kịp thời những điển hình, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực Tết trồng cây.

PV

 

 

 

  • Số người online: 78
  • Số lượt truy cập: 4481266
  • Số lượt truy cập tuần: 76299
  • Số lượt truy cập tháng: 590637