UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12
19/12/2019 19:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 19 - 12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến 2030. Mục tiêu của kế hoạch là củng cố, phát triển mạng lưới trường lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đại biểu cho ý kiến vào một số nội dung như: việc huy động trẻ ngoài công lập phải tùy thuộc vào điều kiện từng địa bàn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa; có giải pháp tăng tỷ lệ trẻ ăn tại trường; có giải pháp thu hút giáo viên… Đối với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hầu hết đại biểu đồng tình với mục tiêu tăng quy mô các trường học, giảm số lượng cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.  Ảnh: Việt Hòa

Cho ý kiến vào việc đề nghị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh, đại biểu thảo luận, đề xuất một số nội dung: vấn đề con dấu, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các xã sáp nhập…

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu, khi vấn đề rác thải đang là vấn đề “nóng” tại nhiều địa phương. Tuyên Quang cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ về vấn đề này. Đại biểu đã tập trung làm rõ về chính sách hỗ trợ cụ thể đối với từng đơn vị; việc phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ tại nguồn…

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tại một số đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo các quyết định: Phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, quy định cơ sơ thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đổi với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản, thủy sản; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 26-5-2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh; Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của hội đồng thẩm định bảng giá đất, hội đồng thẩm định giá đất và tổ giúp việc áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận cuộc họp.  Ảnh: Việt Hòa

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát từng chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025 bảo đảm thống nhất, chặt chẽ. Các cơ quan liên quan đề xuất sử dụng các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cho các trường, lớp học. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát lại các nội dung, để hoàn thành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu học sinh bán trú; các điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Về nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn, Sơn Dương kiểm tra, rà soát lại các nội dung công việc; chú trọng tuyên truyền để người dân nắm được các chủ trương, chính sách của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện.

Cho ý kiến vào đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn. Đối với các dự thảo đề án, quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian năm 2019 không còn nhiều, các ngành, địa phương cần tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công... bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019.

Theo TQĐT

  • Số người online: 529
  • Số lượt truy cập: 4398346
  • Số lượt truy cập tuần: 145867
  • Số lượt truy cập tháng: 507742