Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2019
19/12/2019 17:24:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 18/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có 200 học viên là cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách trực tiếp đài truyền thanh cơ sở; cán bộ chuyên trách Văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị này, các đại biểu được nghe báo cáo viên cung cấp những kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; các phương pháp viết, các dạng tin, bài, quy trình và cách thức tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh, cách khai thác tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền… ; kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp khác. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang nhấn mạnh: Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Một trong những mục tiêu của dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là giúp “100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền…” .

Với những nội dung thông tin được cung cấp tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các học viên của lớp tập huấn sẽ nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại địa phương.

Đăng Minh

  • Số người online: 331
  • Số lượt truy cập: 1814591
  • Số lượt truy cập tuần: 22538
  • Số lượt truy cập tháng: 111479