Hội thảo khoa học “Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc”
21/12/2019 17:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 21-12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, viện, khoa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực I; đại diện một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách và cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng Tuyên Quang vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 11%; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp so với mặt bằng chung. Hội thảo khoa học “sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc” được tổ chức là dịp để các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung, Tuyên Quang nói riêng có thêm nhiều kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả, thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã có nhiều tham luận, trao đổi ý kiến nhằm phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó làm rõ hơn lý luận cơ bản về sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và sự vận dụng vào việc hoạch định chủ trương, đường lối phát triển sinh kế bền vững; những tác động của bối cảnh mới đối với sự phát triển sinh kế bền vững; xác định vị trí, vai trò, lợi thế so sánh, đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức, định hướng về phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc; vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội đối với phát triển sinh kế bển vững cho đồng bào dân tộc thiểu số cảc tỉnh Đông Bắc.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh​ phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị Chính phủ có chính sách riêng về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ thiếu đất sản xuất, hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, thể hiện quan điểm, tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết để giúp cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn. Hội thảo được tổ chức đã tạo cơ sở khoa học để xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo vệ nguồn lợi. Các ý kiến của đại biểu đã đưa ra được nhiều giải pháp gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ ra nhưng chính sách chưa phù hợp, còn những “kẽ hở” trong quá trình thực thi. Qua đó cho thấy, cách tiếp cận sinh kế bền vững cần phải gắn với kinh tế thị trường; kinh tế hộ gia đình gắn với nông, lâm nghiệp; du lịch phải gắn với văn hóa, phát huy tri thức bản địa với ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên - môi trường. Đồng bào dân tộc thiểu số phải thực sự trở thành chủ thể thực hiện sinh kế, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân theo hướng nâng cao khả năng ứng phó, thích ứng với bối cảnh mới, nhất là những tác động từ biến đổi khí hậu.

Theo TQĐT

  • Số người online: 541
  • Số lượt truy cập: 4397582
  • Số lượt truy cập tuần: 145103
  • Số lượt truy cập tháng: 506978