Phòng, chống trẻ em bị bóc lột, lạm dụng ở châu Âu
24/12/2019 10:26:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố về phòng, chống trẻ em bị bóc lột, lạm dụng ở châu Âu.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình hình trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, nhất là các địa bàn có nhiều người di cư trái phép hoặc bị mua bán sang châu Âu, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp dưới 18 tuổi; tổ chức điều  tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, mubán trẻ em, trẻ em bị bóc lột và lạm dụng; truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tốgiác tội phạm của  công  dân, thông tin, tài liệu trên báo chí hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm phát hiện, khởi tố điều tra vụviệc có dấu hiệu tội phạm mua bán người và di cư trái phép xuyên quốc gia. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo quy định, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành liên quan nắm tình hình để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền tới người dân tránh tình trạng bị bóc lột và lạm dụng ở nước ngoài. Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống mua bán người, di cư trái phép; phối hợp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán người, di cư trái phép thông qua mạng Internet.

Sở Ngoại vụ phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài, có biện pháp phù hợp bảo hộ công dân, đặc biệt là nạn nhân bị mua bán; kịp thời phối hợp điều tra các vụ án, triệt phá các đường dây mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình trạng trẻ em bị bóc lột, lạm dụng ở châu Âu trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đưa các nội dung về phòng, chống trẻ em bị bóc lột lao động và lạm dụng tình dục vào chương trình giáo dục ngoại khóa,phù hợp với từng cấp học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Lao động,Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng; rà soát,  nghiên cứu đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi, cho trẻ em bị xâm hại, tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân  tích cực tham gia công tác phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, nhất là phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu gắn với các Phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa,  giáo  dục,  cải  tạo người  phạm  tội  tại gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống mua bán người và di cư trái phép trên địa bàn quản lý, nhất là phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện tại địa bàn quản lý.

PV

 

 

  • Số người online: 364
  • Số lượt truy cập: 1814761
  • Số lượt truy cập tuần: 22708
  • Số lượt truy cập tháng: 111649