Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020
24/12/2019 10:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

Lễ rước mẫu từ đền Thượng về đền Hạ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần thamgia tổ chức lễ hội do cơ quantổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Chịu tráchnhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để Sở, ngành, đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lễ hội; giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích, các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương; không cấp phép tổ chức lễ hội truyền thống có mục đích thương mại, trục lợi; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; phối hợp thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, thường xuyên để chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như: Trộm cắp, cờ bạc, trò chơi mang tính cờ bạc trá hình... tại các lễ hội. Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội.

Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tệ nạn xã hội, giải quyết các trường hợp ăn xin gây phản cảm tại các lễ hội.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với SởVăn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội; thông tin, tuyên truyền về nội dung, giá trị của từng di tích, lễ hội.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành, giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù họp, những hành vi bạo lực, phản cảm gây bức xúc dư luận xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, cụ thể:

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Chỉ đạo các Ban quản lý di tích có phương án quản lý hòm công đức; hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích; hạn chế đốt vàng mã, thắp nhiều hương, nến,  không  thả đèn trời, trang trí đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ; không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng; thực hiện việc niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, bày bán thịt động vậthoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực.

Có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội. Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức lễ hội an toàn và tiết kiệm theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục.

Đồng thời chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội bố trí, sắp xếp hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông gọn gàng, không tăng giá, thuận tiện cho nhân dân, tránh gây ùn tắc, mất an ninh trật tự, tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho di tích và nhân dân tham gia lễ hội; Nghiêm cấm các hoạt động thương mại hóa lễ hội; kiên quyết loại bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, nạn đốt đồ mã tràn lan, ăn xin, trộm cắp, tranh giành, đeo bám khách...diễn ra trong lễ hội. Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thôngđường bộ. Đối với những lễ hội có các hoạt động diễn ra trên sông nước, phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách; chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa.

PV

 

 

 

  • Số người online: 884
  • Số lượt truy cập: 7605379
  • Số lượt truy cập tuần: 112752
  • Số lượt truy cập tháng: 484594