Báo cáo số 09/BC-VP ngày 03 tháng 5 năm 2018.
16/01/2020 14:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3/2018 đến ngày 15/4/2018.
  • Số người online: 720
  • Số lượt truy cập: 50325398
  • Số lượt truy cập tuần: 98148
  • Số lượt truy cập tháng: 1164571