Báo cáo số 09/BC-VP ngày 03 tháng 5 năm 2018. Biểu 02.
25/11/2019 09:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3/2018 đến ngày 15/4/2018.
  • Số người online: 348
  • Số lượt truy cập: 1734150
  • Số lượt truy cập tuần: 14090
  • Số lượt truy cập tháng: 31063