Báo cáo số 12/BC-VP ngày 31 tháng 5 năm 2018.
18/11/2019 09:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/5/2018.
  • Số người online: 554
  • Số lượt truy cập: 1750485
  • Số lượt truy cập tuần: 30425
  • Số lượt truy cập tháng: 47395