Báo cáo số 20/BC-VP ngày 31 tháng 7 năm 2018. Biểu 02.
16/01/2020 14:55:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018.
  • Số người online: 2518
  • Số lượt truy cập: 56191042
Chung nhan Tin Nhiem Mang