Báo cáo số 23/BC-VP ngày 28 tháng 9 năm 2018. Mẫu số 01 - Sở, Ban, Ngành.
21/11/2019 08:12:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018.
  • Số người online: 354
  • Số lượt truy cập: 3271082
  • Số lượt truy cập tuần: 90007
  • Số lượt truy cập tháng: 382512