Báo cáo số 23/BC-VP ngày 28 tháng 9 năm 2018. Biểu 02.
20/11/2019 08:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018.
  • Số người online: 972
  • Số lượt truy cập: 4350869
  • Số lượt truy cập tuần: 98400
  • Số lượt truy cập tháng: 460282