Báo cáo số 29/BC-VP ngày 06 tháng 11 năm 2018.
20/11/2019 08:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018.
  • Số người online: 995
  • Số lượt truy cập: 4349964
  • Số lượt truy cập tuần: 97495
  • Số lượt truy cập tháng: 459377