Báo cáo số 39/BC-VP ngày 29 tháng 12 năm 2018. Mẫu số 01 - Sở, Ban, Ngành.
20/11/2019 08:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018.
  • Số người online: 351
  • Số lượt truy cập: 3271072
  • Số lượt truy cập tuần: 89997
  • Số lượt truy cập tháng: 382502