Báo cáo số 39/BC-VP ngày 29 tháng 12 năm 2018. Biểu 02.
19/11/2019 08:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018.
  • Số người online: 413
  • Số lượt truy cập: 1734751
  • Số lượt truy cập tuần: 14691
  • Số lượt truy cập tháng: 31664