Báo cáo số 40/BC-VP ngày 31 tháng 12 năm 2018.
11/11/2019 08:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/2018.
  • Số người online: 354
  • Số lượt truy cập: 1750106
  • Số lượt truy cập tuần: 30046
  • Số lượt truy cập tháng: 47016