Báo cáo số 40/BC-VP ngày 31 tháng 12 năm 2018. Mẫu số 01 - Huyện, Thành phố
20/11/2019 08:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/2018.
  • Số người online: 360
  • Số lượt truy cập: 3270721
  • Số lượt truy cập tuần: 89646
  • Số lượt truy cập tháng: 382151