Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020
24/12/2019 14:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2019, ngành Tư pháp đã chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; Chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện; Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao. Chất lượng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án, dự thảo VBQPPL tiếp tục được cải thiện.

Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình và ban hành theo thẩm quyền 881 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành 3.556 văn bản cấp tỉnh, 1.074 văn bản cấp huyện và 3.524 văn bản cấp xã. Các công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp; bổ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hòa giải ở cơ sở… tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách tư pháp, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn. Công tác thi hành án dân sự được quan tâm, đã thụ lý 972.376 việc (tăng 4,99% so với năm 2018), số có điều kiện thi hành là 737.061 việc, đã thi hành xong 579.256 việc (tăng 1,42% so với năm 2018), đạt tỉ lệ 78,59%.

Công tác thẩm định VBQPPL ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác THADS đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong công tác PBGDPL; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của ngành đạt nhiều kết quả cao. Ngành Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia về "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam"; bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác này, đồng chí đề nghị trong năm 2020 ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn liền tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, chú trọng xây dựng các phòng công chứng, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành các đơn vị tự chủ.

PV

  • Số người online: 544
  • Số lượt truy cập: 4398455
  • Số lượt truy cập tuần: 145976
  • Số lượt truy cập tháng: 507851