Báo cáo số 12/BC-VP ngày 29 tháng 3 năm 2019.
11/10/2019 09:48:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2019 đến ngày 15/3/2019.
  • Số người online: 293
  • Số lượt truy cập: 1749762
  • Số lượt truy cập tuần: 29702
  • Số lượt truy cập tháng: 46672