Báo cáo số 21/BC-VP ngày 05 tháng 7 năm 2019. Biểu 02.
07/01/2020 15:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019.
  • Số người online: 280
  • Số lượt truy cập: 1536261
  • Số lượt truy cập tuần: 12656
  • Số lượt truy cập tháng: 123182