Báo cáo số 22/BC-VP ngày 13 tháng 8 năm 2019. Mẫu số 01 - Huyện, Thành phố
16/01/2020 14:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/7/2019.
  • Số người online: 1500
  • Số lượt truy cập: 47915432
  • Số lượt truy cập tuần: 110294
  • Số lượt truy cập tháng: 149404