Báo cáo số 22/BC-VP ngày 13 tháng 8 năm 2019. Biểu 02.
16/01/2020 14:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/7/2019.
  • Số người online: 1049
  • Số lượt truy cập: 56163457
Chung nhan Tin Nhiem Mang