Báo cáo số 26/BC-VP ngày 12 tháng 9 năm 2019. Mẫu số 01 - Huyện, Thành phố.
07/01/2020 15:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2019 đến ngày 15/8/2019.
  • Số người online: 339
  • Số lượt truy cập: 2339571
  • Số lượt truy cập tuần: 82536
  • Số lượt truy cập tháng: 274698