Báo cáo số 28/BC-VP ngày 22 tháng 10 năm 2019. Mẫu số 01 - Huyện, Thành phố.
07/01/2020 15:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8/2019 đến ngày 15/9/2019.
  • Số người online: 1135
  • Số lượt truy cập: 7564329
  • Số lượt truy cập tuần: 71721
  • Số lượt truy cập tháng: 443574