Báo cáo số 31/BC-VP ngày 04 tháng 11 năm 2019.
07/01/2020 15:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2019 đến ngày 15/10/2019.
  • Số người online: 1030
  • Số lượt truy cập: 7563169
  • Số lượt truy cập tuần: 70563
  • Số lượt truy cập tháng: 442417