Báo cáo số 37/BC-VP ngày 12 tháng 12 năm 2019. Mẫu số 01 - Sở, Ban, Ngành.
18/11/2019 12:01:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/11/2019.
  • Số người online: 321
  • Số lượt truy cập: 1749865
  • Số lượt truy cập tuần: 29805
  • Số lượt truy cập tháng: 46775