Sở Công thương - Quy trình liên thông.
01/12/2019 15:33:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Công Thương.
  • Số người online: 1315
  • Số lượt truy cập: 10887840
  • Số lượt truy cập tuần: 60591
  • Số lượt truy cập tháng: 106068