Sở Giáo dục và Đào tạo - Quy trình nội bộ cấp xã
02/10/2019 15:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố 117 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh.
  • Số người online: 524
  • Số lượt truy cập: 1750291
  • Số lượt truy cập tuần: 30231
  • Số lượt truy cập tháng: 47201