Sở Giáo dục và Đào tạo - Quy trình liên thông cấp huyện.
02/12/2019 15:34:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố 117 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh
  • Số người online: 861
  • Số lượt truy cập: 10886479
  • Số lượt truy cập tuần: 59231
  • Số lượt truy cập tháng: 104708