Sở Giáo dục và Đào tạo - Quy trình nội bộ cấp tỉnh.
03/12/2019 15:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố 117 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh.
  • Số người online: 309
  • Số lượt truy cập: 1733909
  • Số lượt truy cập tuần: 13849
  • Số lượt truy cập tháng: 30822