Sở Khoa học và Công nghệ - Quy trình liên thông.
03/12/2019 15:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 1127
  • Số lượt truy cập: 9068869
  • Số lượt truy cập tuần: 86071
  • Số lượt truy cập tháng: 826530