Sở Lao động thương binh và Xã hội - 08 quy trình nội bộ cấp huyện.
03/12/2019 15:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội.
  • Số người online: 981
  • Số lượt truy cập: 10886802
  • Số lượt truy cập tuần: 59554
  • Số lượt truy cập tháng: 105031