Sở Ngoại vụ - Quy trình liên thông.
08/12/2019 15:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 331
  • Số lượt truy cập: 1750057
  • Số lượt truy cập tuần: 29997
  • Số lượt truy cập tháng: 46967