Sở Ngoại vụ - Quy trình liên thông.
08/12/2019 15:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 1206
  • Số lượt truy cập: 9066797
  • Số lượt truy cập tuần: 83999
  • Số lượt truy cập tháng: 824461