Sở Tài nguyên & Môi trường - Quy trình liên thông.
10/12/2019 15:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 243
  • Số lượt truy cập: 1749472
  • Số lượt truy cập tuần: 29412
  • Số lượt truy cập tháng: 46382