Trả lời cử tri xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình về đề nghị khẩn trương kéo dây, cấp điện sinh hoạt cho nhân dân đoạn từ thôn Nà Chúc đến Bản Luông, côt điện đã đươc dưng từ lâu nhưng chưa kéo dây điện.
10/12/2019 08:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Cử tri xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình hỏi về việc khẩn trương kéo dây, cấp điện sinh hoạt cho nhân dân đoạn từ thôn Nà Chúc đến Bản Luông, côt điện đã đươc dưng từ lâu nhưng chưa kéo dây điện.

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đầu tư công trình chống quá tải lưới điện khu vực, với quy mô: Xây dựng trạm biến áp Nà Chúc 2, công suất 50 kVA và đường dây hạ thế.

Ngày 12/9/2019 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đưa trạm biến áp và đường dây hạ thế vào vận hành, do vậy cơ bản đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực.

  • Số người online: 409
  • Số lượt truy cập: 1814923
  • Số lượt truy cập tuần: 22870
  • Số lượt truy cập tháng: 111811