Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2286 - 66 Quy trình nội bộ cấp tỉnh
18/12/2019 15:48:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 266
  • Số lượt truy cập: 1068506
  • Số lượt truy cập tuần: 62205
  • Số lượt truy cập tháng: 273273