Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2020
25/12/2019 17:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 25-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2002. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, các huyện thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác quản lý doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế đối ngoại.

Sở thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 153 công trình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư 77 dự án; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với trên 209 tỷ đồng; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trên 1.360 tỷ đồng, đạt trên 64% kế hoạch; tiếp nhận 1.820 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp 209 giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.755 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.698 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 17.248 tỷ đồng.

Năm 2020, Sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quản lý doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế đối ngoại…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sở đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị năm 2020, Sở cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Bên cạnh đó, Sở cần làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các cơ chế, chính sách; tham mưu cho tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với các đơn vị tư vấn, các địa phương, các sở, ngành tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, bổ sung Quy hoạch đến năm 2025; thực hiện các nội dung liên quan lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Luật Đầu tư, Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; làm tốt vai trò cơ quan thường trực, đầu mối về các dự án đối tác công tư trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án; thực hiện tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao tặng danh hiệu Tập

thể lao động xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Theo TQĐT

  • Số người online: 336
  • Số lượt truy cập: 1814615
  • Số lượt truy cập tuần: 22562
  • Số lượt truy cập tháng: 111503