Quyết định số 612 ngày 20/10/2016 của BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang về ban hành Đề án "Tăng cường giao dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030."
07/12/2019 15:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 314
  • Số lượt truy cập: 2339468
  • Số lượt truy cập tuần: 82433
  • Số lượt truy cập tháng: 274595