Thông tư số 10 ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.
07/12/2019 15:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 478
  • Số lượt truy cập: 2340739
  • Số lượt truy cập tuần: 83704
  • Số lượt truy cập tháng: 275865