Đề án Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh.
14/01/2020 12:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 364
  • Số lượt truy cập: 1814689
  • Số lượt truy cập tuần: 22636
  • Số lượt truy cập tháng: 111577