Chương trình số 13 ngày 09/01/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động.
14/01/2020 13:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 263
  • Số lượt truy cập: 1814021
  • Số lượt truy cập tuần: 21968
  • Số lượt truy cập tháng: 110909