Chương trình số 16 ngày 09/1/2019 của Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới.
14/01/2020 13:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 402
  • Số lượt truy cập: 1814908
  • Số lượt truy cập tuần: 22855
  • Số lượt truy cập tháng: 111796