Hướng dẫn số 65 ngày 03/4/2018 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
12/03/2020 08:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 303
  • Số lượt truy cập: 1069131
  • Số lượt truy cập tuần: 62830
  • Số lượt truy cập tháng: 273898